DISCLAIMER

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend of geclaimd. Villa Vanilla-Tours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor veranderingen in welke vorm dan ook, noch voor de gevolgen die deze wijzigingen kunnen hebben. De gegevens op deze website kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het mogelijk dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) niet meer correct is (of niet meer). Villa Vanilla-Tours is niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de gegevens op de website.